• ul. Marszałkowska 28
 • 22 621 28 26 / 602 229 800
 • ul. Poligonowa 30
 • 22 540 23 00 / 540 24 78

Aktualności

Aktualności

 • Szczepienie p/grypie

  Informujemy, że w Przychodni dostępne  jest już szczepienie p/grypie. Serdecznie zapraszamy.
 • Zapraszamy,

  PROMOCYJNE PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

  Zapraszamy do skorzystania z promocji  następujących zestawów badań :

  Badania podstawowe /MORFOLOGIA, OB, CHOLESTEROL/ – cena 35 zł.

  Badania tarczycowe /TSH, FT3, FT4/ – cena 60 zł.

  Badania wątrobowe /ASPAT, ALAT/ – cena 20 zł.

   

 • Laboratorium HIT MEDICA

  ul. Kościelna 136
  21-200 PARCZEW

  logo

  „Hit Medica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt w ramach Działania 1.3. „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o. o., w ramach umowy o dofinansowanie nr: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-065/13

  Opis projektu: Ogólnym celem projektu było wdrożenie do działalności firmy innowacyjnej technologii elektroferezy kapilarnej, a także wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług: oceny glikemii w diagnostyce cukrzycy i elektroferezy białek. Kompletna realizacja projektu, w szczególności w zakresie nabycia planowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiła osiągnięcie ogólnych celów projektu oraz celów szczegółowych, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu.

   

  Wskaźniki rezultatu:

  – Liczba nowych produktów/usług – 2 szt.

  – Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 9 EPC

   

  Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 1 766 787,99 PLN

  Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 514 466,66 PLN

  Kwota dofinansowania: 757 233,33 PLN