• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

„Na podstawie art. 535 § 3 ksh niniejszym udostępniamy do publicznej wiadomości plan podziału spółki Hit Medica Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami.”

Plan Podziału Hit Medica Sp. z o.o