• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Zapraszamy,

PROMOCYJNE PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zapraszamy do skorzystania z promocji  następujących zestawów badań :

Badania podstawowe /MORFOLOGIA, OB, CHOLESTEROL/ – cena 35 zł.

Badania tarczycowe /TSH, FT3, FT4/ – cena 60 zł.

Badania wątrobowe /ASPAT, ALAT/ – cena 20 zł.