• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Szczepienie p/grypie

Informujemy, że w Przychodni dostępne  jest już szczepienie p/grypie. Serdecznie zapraszamy.