• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Wyniki On-Line

Po zalogowaniu na podany przez pacjenta adres e-mail przyjdzie wiadomość z kluczem aktywacyjnym do podglądu wyników. Aby pacjent mógł zobaczyć i wydrukować swój wynik będzie musiał wpisać swój pesel i adres e-mail logując się na podaną stronę:
Pobierz wynik
Zaloguj się