• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

CENNIK BADAŃ

Lp.                                    Parametr Cena Czas
1. ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 40,00 8 dni
2. AFP (alfa-fetoproteina) 35,00 2 dni
3. Albuminy 15,00 1 dzień
4. Aldosteron 50,00 15 dni
5. Alergeny – PANEL POKARMOWY 220,00 10 dni
6. Alergeny -PANEL INHALACYJNY 220,00 10 dni
7. Androstendion 60,00 7 dni
8. Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 15,00 1 dzień
9. Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) 15,00 1 dzień
10. Amylaza (diastaza ) – w surowicy 15,00 1 dzień
11. Amylaza (diastaza ) – w moczu 15,00 1 dzień
12. Antygen Hbe – WZW typu B 50,00 7 dni
13. Antygen Hbs – WZW typu B 30,00 1 dzień
14. APTT (czas kaolinowa-kefalinowy) 15,00 1 dzień
15. ASO – test ilościowy 25,00 1 dzień
16. ASO- test lateksowy 15,00 1 dzień
17. Beta – HCG ( test ciążowy) 35,00 1 dzień
18. Białko całkowite (TP) 13,00 1 dzień
19. Białko frakcje (proteinogram, elektroforeza) 40,00 5 dni
20. Bilirubina bezpośrednia 15,00 1 dzień
21. Bilirubina całkowita 15,00 1 dzień
22. Borelioza IgG jakościowo 45,00 3 dni
23. Borelioza IgM jakościowo 45,00 3 dni
24. CA – 125 (antygen raka jajnika) 45,00 2 dni
25. CA – 15- 3 (antygen raka piersi) 45,00 2 dni
26. CA – 19- 9 (antygen raka trzustki, żołądka, okrężnicy) 45,00 2 dni
27. Cyfra- 21-1 (antygen raka płuc) 90,00 14 dni
28. CMV-G Cytomegalia 40,00 2 dni
29. CMV-M Cytomegalia 40,00 2 dni
30. CEA (antygen karcynoembrionalny) 40,00 1 dzień
31. Cholesterol całkowity 18,00 1 dzień
32. CRP – test ilościowy 30,00 1dzień
33. CRP – test lateksowy 30,00 1 dzień
34. Dedimery 30,00 3 dni
35. DHEA – S (siarczan dehydroepinandrostedionu) 40,00 2 dni
36. Estradiol (E2) 30,00 2 dni
37. eGFR (w tym kreatynina) 25,00 1 dzień
38. Ferrytyna 35,00 2 dni
39. Fibrynogen 17,00 1 dzień
40. Fosfotaza alkaliczna (ALP) 20,00 1 dzień
41. Fosfotaza kwaśna (ACP) 20,00 3 dni
42. Fosfotaza sterczowa 30,00 10 dni
43. Fosfor w moczu 15,00 1 dzień
44. Fosfor w surowicy 15,00 1 dzień
45. FSH (hormon foliokulotropowy) 30,00 1 dzień
46. FT3 (hormon) 30,00 1 dzień
47. FT4 (hormon) 30,00 1 dzień
48. Gamma-Glutamylotranspeptydaza (GGTP) 25,00 1 dzień
49. Glukoza metodą elektroforezy kapilarnej 15,00 1 dzień
50. Grupa krwi (bez wpisu do dowodu) 40,00 3 dni
51. HBS-AG 30,00 1 dzień
52. Helicobakter pylori – IgG 35,00 1 dzień
53. Helicobakter pylori – IgM 35,00 1 dzień
54. Hemoglobina glikowana 40,00 1 dzień
55. Hormon wzrostu (GH) 40,00 7 dni
56. Homocysteina 65,00 7 dni
57. IgE całkowite 35,00 1 dzień
58. IgF 100,00 14 dni
59. Immunoglobulina A(IgA) 30,00 1 dzień
60. Immunoglobulina G(IgG) 30,00 1 dzień
61. Immunoglobulina M (IgM) 30,00 1 dzień
62. Insulina (poziom w surowicy) 30,00 2 dni
63. Jonogram(Na,K) w moczu 20,00 1 dzień
64. Jonogram(Na,K) w surowicy 20,00 1 dzień
65. Kał badanie ogólne 30,00 1 dzień
66. Kał badanie na pasożyty 20,00 1 dzień
67. Kał badanie na rotawirusy 30,00 2 dni
68. Kał Clostridium 85,00 3 dni
69. Kał Salmonella 50,00 5 dni
70. Kał badanie na krew utajoną 20,00 1 dzień
71. Kał posiew na SS (badanie sanepidoskie) 140,00 10 dni
72. Kinaza kreatynowa-izoenzym (CK-MB) 30,00 1 dzień
73. Kinaza kreatynowa(CK) 20,00 1 dzień
74. Kortyzol 40,00 3 dni
75. Kreatynina w moczu 13,00 1 dzień
76. Kreatynina w surowicy 20,00 1 dzień
77. Kwas foliowy 35,00 2 dni
78. Kwas moczowy w moczu 15,00 1 dzień
79. Kwas moczowy w surowicy 15,00 1 dzień
80. Kwas walproinowy 45,00 5 dni
81. Liczba Addisa 25,00 2 dni
82. LDH 28,00 1 dzień
83. LH(hormon luteinizujący) 30,00 1 dzień
84. Lipaza 25,00 1 dzień
85. Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG) 45,00 1 dzień
86. Lipoproteiny 85,00 14 dni
87. Listeria 60,00 14 dni
88. Lit 40,00 1 dzień
89. Magnez w moczu 15,00 1 dzień
90. Magnez w surowicy 15,00 1 dzień
91. Mocz-analiza ogólna 20,00 1 dzień
92. Mocz-białko ilościowo w moczu dobowym 10,00 1 dzień
93. Mocz-glukoza 12,00 1 dzień
94. Mocz posiew 35,00 1 – 7dni
95. Mocznik w moczu 13,00 1 dzień
96. Mocznik w surowicy 13,00 1 dzień
97. Mononukleoza zakaźna -test lateksowy 25,00 1 dzień
98. Morfologia (18 parametrów) 30,00 1 dzień
99. Morfologia + Rozmaz 30,00 1 dzień
100. OB 15,00 1 dzień
101. Odczyn Valer-Rose 20,00 1 dzień
102. Ołów w moczu 80,00 14 dni
103. Parathormon 50,00 2 dni
104. Płytki krwi 10,00 1 dzień
105. Posiew wymazu z ran i ropni- tlenowy 60,00 3-7 dni
106. Posiew wynazu z ran i ropni- beztlenowy 60,00 3-7 dni
107. Posiew wymazu (oko, nos, gardło, pochwa) 45,00 3-7 dni
108. Progesteron 36,00 2 dni
109. Prolaktyna 30,00 2 dni
110. Przeciwciała anty Hbc – IgM – WZW typu B 50,00 4 dni
111. Przeciwciała anty Hbc całkowite – WZW typu B 45,00 3 dni
112. Przeciwciała anty Hbe -WZW typu B 50,00 10 dni
113. Przeciwciała anty Hbs -ilościowo WZW typu B 45,00 1 dzień
114. Przeciwciała anty HCV- WZW typu C 40,00 1 dzień
115. Przeciwciała anty HIV1/HIV2 45,00 2 dni
116. Przeciwciała antygliadynowe IgA-bad.ilościowe 85,00 14 dni
117. Przeciwciała antygliadynowe IgG-bad.ilościowe 85,00 14 dni
118. Przeciwciała antykardiolipidowe IgG 80,00 14 dni
119. Przeciwciała antykardiolipidowe IgM 80,00 14 dni
120. Przeciwciała anty-tyreoglobulinowe(anty-TG) 35,00 2 dni
121. Przeciwciała endomyzjalne IgA EMA 80,00 14 dni
122. Przeciwciala ANCA 90,00 14 dni
123. Przeciwciała p/jądrowe ANA kompleksowe 85,00 5 dni
124. Przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej(anty-TPO) 35,00 3 dni
125. PSA (specyficzny antygen prostaty) 45,00 1 dzień
126. PSA wolne 45,00 1 dzień
127. PT(czas protrombinowy, wskaźnik INR) 15,00 1 dzień
128. Retikulocyty 15,00 1 dzień
129. RF-test ilościowy 30,00 1 dzień
130. Różyczka -przeciwciała IgG 35,00 2 dni
131. Różyczka -przeciwciała IgM 35,00 2 dni
132. Teofilina 50,00 5 dni
133. Testostern 30,00 1 dzień
134. TIBC-całkowita zdolnośc wiązania żelaza 25,00 1 dzień
135. Toxoplazmoza gondii- przeciwciała IgG 40,00 2 dni
136. Toxoplazmoza gondii- przeciwciała IgM 40,00 2 dni
137. Transferyna 40,00 1 dzień
138. Trójglicerydy(TG) 16,00 1 dzień
139. TSH(hormon tyreotropowy III generacji) 30,00 1 dzień
140. Tyreoglobulina 40,00 7 dni
141. Wapń w moczu 12,00 1 dzień
142. Wapń w surowicy 12,00 1 dzień
143. Witamina B12 45,00 1 dzień
144. Witamina D3 85,00 1 dzień
145. WR – serodiagnostyka kiły 20,00 1 dzień
146. Żelazo 15,00 1 dzień

Miło nam poinformować, iż w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw możemy zaproponować 2 nowe innowacyjne usługi:
1. Ocena glikemii w diagnostyce cukrzycy: cena za badanie 12 zł
2. Elektroforeza białek – proteinogram cena 40 zł.

LABORATORIUM HIT MEDICA