• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne

BADANIE ADRES                CENA
Pracownia audiologiczna(badanie w kabinie ciszy)  ul.Poligonowa 30, zapisy telefoniczne 50 zł
EKG ul. Marszałkowska 28

ul. Poligonowa 30

bez opisu   30 zł

z opisem   50 zł

z opisem   35 zł

Gabinet zabiegowy ul. Marszałkowska 28 czynny od godz.7 30-11 00

ul. Poligonowa 30 czynny od godz.7 15- 15 00

Spirometria ul. Marszałkowska 28

ul. Poligonowa 30

zapisy telefoniczne

 

35 zł.

25 zł.